ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ NA STAŁE WSZECHTRONNE ZAJĘCIA RUCHU DLA ZDROWIA. ZACZYNAMY OD WRZEŚNIA W SZK.  PODSTAW. NR 12 UL. TUROWSKIEGO 3 OD DNIA 15.09.2021R.         
                                                        
PONIŻEJ PROGRAM ZAJĘĆ. ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW OLSZTYNA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH NASZEJ AKADEMII.


OSTATNIE ZAJĘCIA z CYKLU OLSZTYN AKTYWNIE W PARKU JAKUBOWO  W niedziele godz. 8.00, poniedziałki i środy godz. 18.00.

12.09.2021 niedziela godz. 8.00 - grupa Yogi trening systemu Yogi prozdrowotnej prowadzi Instruktorka Akademii Krystyna. Grupa ćwiczeń tradycyjnych i funkcjonalnych - Praktyka starego systemu Tai Ki - prowadzi Główny Instruktor Akademii.
13.09.2021r - poniedziałek - zajęcia otwarte z gimnastyki prozdrowotnej oraz tradycyjnego Chi Kung prowadzą instruktorzy Akademii Andrzej i Michał.

ZAJĘCIA STAŁE W SZKOLE PODSTAW. NR 12 UL. TUROWSKIEGO 3 OŚ. NAGÓRKI

15.09.2021 środa godz. 18.00 - grupa Yogi trening systemu Yogi wzmacniającej prowadzi Instruktorka Akademii Krystyna. Grupa ćwiczeń tradycyjnych i funkcjonalnych - Praktyka tradycyjnego systemu 108 Form Yang z Yongnian i 44 Formy Lianxi stylu Yang  - prowadzi Główny Instruktor Akademii.
19.09.2021 niedziela godz. 8.00 - grupa Yogi trening systemu Yogi prozdrowotnej prowadzi Instruktorka Akademii Krystyna. Grupa ćwiczeń tradycyjnyych i funkcjonalnych - trening wzmacniający koordynację oddechową i zdolność ruchową wg autorskiego programu Akademii - prowadzi Instruktorka Akademii Agnieszka ( wskazane własne maty, dla osób nie posiadających maty do treningu zapewnia też Akademia ).
22.09.2021 środa godz. 18.00 - zajęcia wspólne dla wszystkich - trening systemu Yogi miękkiego ciała prowadzi Instruktorka Akademii Krystyna.
26.09.2021 niedziela godz. 8.00 - grupa Yogi trening systemu Yogi prozdrowotnej prowadzi Instruktorka Akademii Krystyna. Grupa ćwiczeń tradycyjnyych i funkcjonalnych - trening wzmacniający wg autorskiego programu Akademii- zestaw ćwiczeń budowania siły i kształtowania sylwetki z ciężarkami  - prowadzi Główny Instruktor Akademii ( wskazane własne hantelki o masie od 2kg dla Pań do 5 kg dla Panów - ciężarki do treningu zapewnia też Akademia ).
29.09.2021 środa godz. 18.00 - grupa Yogi trening systemu Yogi dla rozciągania  prowadzi Instruktorka Akademii Krystyna. Grupa ćwiczeń tradycyjnych i funkcjonalnych - Praktyka i nauka systemu 108 Form Tai Chi Chuan z WuDang i 44 Form Lianxi - prowadzi Główny Instruktor Akademii.


10.10.2021 niedziela godz. 8.00 - grupa Yogi trening systemu Yogi prozdrowotnej prowadzi Instruktorka Akademii Krystyna. Grupa ćwiczeń tradycyjnyych i funkcjonalnych - trening wzmacniający wg autorskiego programu Akademii- zestaw ćwiczeń wzmacniających Universum i Universum II Kombo - prowadzi Główny Instruktor Akademii ( wskazane własne maty ).

fizjoterapeuta Toshiki Fukutsudzi

http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/metoda-fukutsudzi-japonskie-cwiczenie-odchudzajace-z-recznikiem_44255.html
fizjoterapeuta Toshiki Fukutsudzi

http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/metoda-fukutsudzi-japonskie-cwiczenie-odchudzajace-z-recznikiem_44255.html
fizjoterapeuta Toshiki Fukutsudzi

http://wformie24.poradnikzdrowie.pl/cwiczenia/metoda-fukutsudzi-japonskie-cwiczenie-odchudzajace-z-recznikiem_44255.htm

Składki uczestników stałych zajęć w Akademii wpłacamy na konto w Nestbank nr 64 2530 0008 2028 1066 6749 0001 . W każdej wpłacie podajemy Imię i Nazwisko, adres, na jakie zajęcia wpłacamy, za który miesiąc, ( wartości składek są podane na dole strony )            

Składki miesięczne na rzecz Stowarzyszenia za udział w stałych zajęciach Akademii w Olsztynie : Zajęcia jednego systemu ( albo grupa Yogi/Pilates albo grupa systemów tradycyjnych i funkcjonalnych ) – składka podstawowa na Stowarzyszenie 30 zł miesięcznie (25 zł członkowie Stowarzyszenia, emeryci i renciści, studenci niezarobkujący i młodzież ucząca się).  Składka pełna na zajęcia z wszystkich systemów– 50 zł miesięcznie (40 zł członkowie Stowarzyszenia, emeryci i renciści , studenci niezarobkujący oraz młodzież ucząca się). 

Do ćwiczeń budowania kondycji oddechowej i układu krążenia przygotowujemy buteleczki wypełnione grysikiem. Panowie 0,5l po wodzie mineralnej wypełnioną grysikiem drobnym ogrodowym - waga ok 0,9-1,0 kg, Panie 0,33 l wypełnione także takim grysikiem - waga 0,5-0,6 kg. Można go kupić w sklepach zoologicznych, ogrodniczych. Te ćwiczenia robimy już więc buteleczki są niezbędne.
Przygotowujemy też drążki drewniane o dł 10 cm dłuższej niż nasze ramiona. Zaokrąglone końcówki i wygładzona powierzchnia. Potrzebne będą do ćwiczeń wzmacniających z partnerem.

W ramach zajęć ruchowych uczestnicy otrzymują systematycznie wiele kompleksowych materiałów do samodzielnej Praktyki ćwiczeń, materiałów z zakresu edukacji prozdrowotnej, oraz mają bezpłatny dostęp do obszernej biblioteki fachowych artykułów, porad z zakresu medycyny naturalnej, dietetyki prozdrowotnej i leczniczej, porad w zakresie właściwego odżywiania i fitoterapii z zastosowaniem wyłącznie preparatów pochodzenia naturalnego oraz przepisów i sposobów na wspomaganie procesów leczenia najróżniejszych chorób i dolegliwości.

Informacja dla zewnętrznych organizatorów , podmiotów i grup osobowych, które są zainteresowane poprowadzeniem zajęć z systemów naszej Akademii przez Instruktora Akademii : zajęcia zewnętrzne dla innych ośrodków, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych w dowolnej formie – 90 zł  brutto za godzinę zajęć + zwrot  kosztów dojazdu wg obowiązującej na dzień zajęć ryczałtowej stawki zwrotu kosztów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 0,8353 zł/km drogi przyjazdu (w jednym wynagrodzeniu w formie umowy o dzieło lub zlecenia z instruktorem ).

One drive ( dysk z nagraniem video do medytacji mantrycznej Jarucha ) https://1drv.ms/v/s!AtAhbkeOhhnh2HAo-tixsHvelxWE?e=p3R6C5

OneDrive   Materiały do samodzielnych ćwiczeń tutaj:     https://1drv.ms/u/s!AtAhbkeOhhnhgk7wKCJ3monBaHUS?e=XRBe5O